Abab

Abab nieuws volg je het best via Nieuwsgrazer. Bekijk hier al het Abab nieuws of word lid van de nieuwsbrief.

Abab nieuws

'Varkensboer laat zich nog niet uitkopen'

14-09-2020 - 0 reacties Veel minder varkensboeren dan minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit hoopt, willen hun bedrijf daadwerkelijk beëindigen. Daarmee loopt haar stikstofaanpak opnieuw vertraging op. Bovendien blijkt de uitkoopregeling vooral aantrekkelijk voor boeren met moderne, relatief 'schone' stallen.
Door varkenshouders uit te kopen, hoopt Schouten de uitstoot van
stikstof te verminderen. Daardoor moet ruimte ontstaan voor de bouw,
die anders opnieuw stil dreigt te vallen. Uit onderzoek van het
Platform voor onderzoeksjournalistiek Investico en 'EenVandaag'
blijkt dat de regeling aanvankelijk was overtekend, maar dat de ene
na de andere boer nu afhaakt, schrijft Trouw.

Voor de uitkoopregeling is nu in totaal een half miljard euro
uitgetrokken. Maar van de 407 boeren die aan de voorwaarden voldoen,
zal slechts 50 tot 60 procent daadwerkelijk tekenen, verwacht POV,
de belangenbehartiger van de varkenssector - terwijl op 361
handtekeningen was gerekend.
De agrarische adviesbureaus DLV en
ABAB, die veel met boeren om tafel zitten, bevestigen deze cijfers.
De varkensboeren verdienen op dit moment goed en in onze provincie zijn
strengere milieuregels met twee jaar uitgesteld.

LEES OOK:
407 varkensboeren die meeste stank veroorzaken krijgen geld om snel te stoppen


"Voor menig sierteler is eerste halfjaar qua omzet in lange tijd niet meer zo goed geweest"

03-09-2020 - 0 reacties Tot medio maart was er overall gezien sprake van prima (afzet)omstandigheden voor de sierteelt. Daarna kwam de afzet van zowel de snijbloemen en kamerplanten (onder glas) echter compleet stil te liggen. René Boots van ABAB geeft een overzicht, waaruit blijkt dat voor menig sierteeltbedrijf de omzet het…


Looncompensatie personeel varkenshouderijen?

28-08-2020 - 0 reacties Een omzetdaling van minimaal 20% is voor de meeste varkensbedrijven als gevolg van de coronacrisis nu werkelijkheid. Daarom raadt bedrijfsadviseur Frank Steenbreker van ABAB Accountants en Adviseurs aan om, waar mogelijk, gebruik te maken van de NOW-looncompensatieregeling. Aanvragen kan nog tot en met 31 augustus.


Hoger saldo voor vleeskuikenouderdierenbedrijven in 2019

10-03-2020 - 0 reacties De vleeskuikenouderdierenbedrijven hadden in 2019 te maken met een hogere prijs voor de broedeieren dan in 2018. Uit de referentiecijfers van ABAB Accountants en Adviseurs blijkt dat de gemiddelde prijs per broedei uitkomt op 19,22 cent. Dit is 1,2 cent meer dan in 2018. Dit is vooral te danken aan de grote vraag naar broedeieren en de toename van de export. Ondanks dat er meer concurrentie komt uit Oost-Europa waar bedrijven goedkoper broedeieren kunnen produceren, blijven de Nederlandse broedeieren erg gevraagd vanwege de goede kwaliteit en hoge bevruchting.


Trots op de boer

04-10-2019 - 0 reacties ABAB staat achter de agrarische sector!


"Boomteelt heeft uitstekend voorjaar achter de rug"

14-08-2019 - 0 reacties ABAB Accountants en Adviseurs heeft de ontwikkelingen in het eerste halfjaar van 2019 voor de boomteelt, fruitteelt en groenteteelt op een rij gezet. We delen hieronder de bevindingen op het eerste vlak, voor het gehele bericht klikt u hier . Boomteelt De boomteelt heeft over het algemeen een zeer goed…


Werken gemeenten mee in sanering varkenshouderij?

10-07-2019 - 0 reacties Een effectieve warme sanering van de Nederlandse varkens-houderij valt of staat met een doeltreffende medewerking van gemeenten en provincies. Het vertrouwen daarin is echter broos, zo blijkt uit Kamervragen van de VVD en een analyse van Abab Accountants.


Landbouwgrond buiten de bedrijfsoverdracht laten kan leiden tot veel discussie

05-02-2019 - 0 reacties De wens van de ouders om bij bedrijfsoverdracht in de agrarische sector bepaalde percelen cultuurgrond buiten de overname te houden kan tot veel discussie leiden. Er zijn echter enkele situaties denkbaar waarin het reëel is om dat voor bepaalde percelen wel te doen, meent advies- en accountantsorganisatie ABAB.


Ik ga op reis en ik neem mee…

26-01-2019 - 0 reacties Frank Steenbreker, senior bedrijfsadviseur bij ABAB Accountants en Adviseurs, gaf een gastcollege van anderhalf uur aan de studenten van de HAS.


Zonnepanelencheck

18-01-2019 - 0 reacties ABAB heeft de zonnepanelencheck ontwikkeld om u een indicatie te kunnen geven van het rendement over het geïnvesteerde vermogen en de terugverdientijd.


'Boeren denken te vaak lichtvaardig over vergunningen neventak'

10-12-2018 - 0 reacties Agrarische ondernemers denken bij het starten van een neventak op hun bedrijf nog wel eens te licht over de benodigde vergunningen. Men heeft het idee dat zoiets ook op een later moment nog wel geregeld kan worden. Met als gevolg dat het bevoegde gezag het nevenbedrijf stil kan leggen. Dat stellen Bert van den Kerkhof, voorzitter van de Vaksectie Recht van de Vereniging van Accountants en Belastingadviseurs (VLB) en Renske van Eldik, jurist ruimtelijke ordening, en milieurecht bij accountance- en advieskantoor ABAB.


De opwarming van de aarde; dat gaan we oplossen.

04-12-2018 - 0 reacties Tilburg, 30 november 2018 ABAB Accountants en Adviseurs kijkt met ruim 300 bezoekers tevreden terug op de eerste editie van het congres Forward Farming. Agrarisch ondernemers en erfbetreders bundelden de krachten om samen te bouwen aan een positieve en toekomstbestendige transitie van de agrosector.


Fiscale gevolgen bij het realiseren van een zonnepark

17-05-2018 - 0 reacties Grote zonneparken zijn in opkomst. Wei- en akkerlanden zijn hiervoor bij uitstek geschikt. Sophia Vos van ABAB Adviseurs en Accountants gaat in dit artikel in op de fiscale gevolgen bij het realiseren van een zonnepark.


Fiscale eindejaarstips: voorbereid 2018 in

26-12-2017 - 0 reacties We kunnen het jaar 2017 bijna achter ons laten, maar welke fiscale zaken moet u nog weten voordat het nieuwe jaar van start gaat? Boerenbusiness sprak met Bert van de Kerkhof (ABAB) en Ernst van der Heiden (Countus). Zij zetten 11 fiscale eindejaarstips op een rij.


Melkveehouder wil helderheid over afschrijven fosfaatrechten

16-12-2017 - 2 reacties Zowel voor melkveehouders die hun fosfaatreferentie vanaf 1 januari 2018 te gelde willen maken als voor melkveehouders die fosfaatrechten willen kopen of leasen, bestaat nog veel onduidelijkheid over de fiscale gevolgen van deze mogelijkheden. ABAB Accountants en Adviseurs krijgt hierover heel veel vragen van melkveehouders. Dat is logisch, want de gevolgen kunnen groot zijn.

Hoewel er nu al afspraken gemaakt worden over toekomstige fosfaatrechten, zijn deze per 1 januari pas officieel verhandelbaar. Kopers, verkopers én de Belastingdienst volgen nauwgezet hoe de markt zich dan ontwikkelt. Maar er is veel onduidelijkheid, ook nu nog, twee weken voor het zover is.

Voor de koper maakt het veel uit of hij gekochte fosfaatrechten kan afschrijven. Maar de Belastingdienst stelt vooralsnog dat dit niet kan omdat er geen einddatum zou zijn. Alleen bij een einddatum is afschrijven mogelijk.

ABAB stelt daar dat er altijd sprake is van een einddatum. Het tijdstip is alleen nog niet bekend, net als het moment dat het stelsel van fosfaatrechten weer verdwijnt. Het gaat erom binnen hoeveel tijd een koper verwacht de rechten te kunnen terugverdienen. Eerder hanteerde de Hoge Raad ook dat argument in een zaak over het afschrijven van productierechten.

Meer: nieuweoogst.nu/nieuws/2017/…


Quickscan externe biosecurity op zeugenbedrijf

14-12-2017 - 0 reacties Samen met Abab, DAP Lintjeshof en Topigs Norsvin heeft DLV Advies quickscan biosecurity ontwikkeld.


Boerin Agnes vraagt minister Schouten om een oplossing voor lege stallen en te veel melk

05-12-2017 - 118 reacties Een gevoelige brief:

Agnes Lensing-van de Ven, bekend als boerin Agnes uit Boer Zoekt Vrouw, schrijft een brief aan minister Schouten. Alle leden van de commissie Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid hebben hem net ook in de bus gekregen. Morgen overhandigt ze een petitie aan de minister in Den Haag. Ze protesteert tegen de beperking die melkveehouders wordt opgelegd. De fosfaatregeling moet de productiedrift van Nederlandse boeren inperken. Maar hoe moet het nu verder met jonge boeren die verder willen en investeerden in een duurzame toekomst. Juist voor hen zei Schouten afgelopen zaterdag op te willen komen. De rechter ligt dwars op het pad van de familie Lensing.

De complete brief:

Geachte minister Schouten,

‘Help!’ Hoe kan ik de situatie waarin wij, een groep melkveehouders die in hun bedrijf hebben geïnvesteerd om een lange en duurzame bedrijfsvoering mogelijk te maken, zitten beter formuleren dan met dit ene woord? Sinds de afschaffing van het melkquotum is er heel veel veranderd in de Nederlandse melkveehouderij, maar de situatie is nu eenmaal zoals die nu is en daar moeten we mee dealen. Dat geldt ook voor u: u heeft het lef om de komende jaren de uitdaging met de sector aan te gaan.

Minister, uit het diepst van mijn hart vraag ik u om het gesprek met mij en met een aantal collega's van mij die in dezelfde situatie zitten, aan te gaan! Velen van ons zijn (jonge) gezinsbedrijven, de drijvende kracht van de Nederlandse agrarische sector! Het kan toch niet zo zijn dat u de jonge startende ondernemer keihard in de kou laat staan, net zoals uw voorganger heeft gedaan? In mijn ogen is het niet meer dan billijk dat er voor de jonge boeren die net een bedrijfsovername achter de rug hebben en voor 2 juli 2015 onomkeerbare verplichtingen zijn aangegaan een passende knelgevallen regeling komt. De voorzieningenrechter heeft in eerste instantie ook duidelijk gesteld dat zij een onevenredige last krijgen opgelegd, omdat zij op 2 juli 2015 al investeringen hadden gedaan voor de uitbreiding van hun bedrijf en deze regeling geen enkele compensatie biedt. Hopelijk wilt u die wel gaan bieden voor ons?

Hoopvolle prognoses naar vraag voor zuivel was de doorslag om door te gaan als boerin.
Ik zal me even kort voorstellen: Ik ben Agnes Lensing-van de Ven (37), getrouwd met Albert (37) en samen hebben we een dochtertje (3) en een zoontje (1). Wij hebben een melkveebedrijf in het Drentse Gasselternijveen. Voor de beeldvorming, ik heb in 2007 als eerste boerin meegedaan met het tv-programma Boer zoekt Vrouw. Sinds die tijd is er veel gebeurd. Een aantal jaren heb ik er flink over getwijfeld wat te doen in de toekomst; boer worden of niet? Uiteindelijk ben ik eind 2011 Albert tegengekomen, ook boerenzoon, die graag verder wilde in de melkveehouderij. Met de prognoses die er lagen (vanuit de zuivelsector, de overheid en de financiële dienstverlening), dat er een gigantische vraag naar melk zou komen in de toekomst, heb ik besloten om het ouderlijk bedrijf over te gaan nemen en er samen met Albert voor te gaan! Ook mijn vader, die inmiddels 76 jaar is, komt nog iedere dag met plezier naar het bedrijf.

Onze investering in een toekomst, met support van gemeente en bank, wordt in het jaar van oplevering van de nieuwe stal met terugwerkende kracht ons onmogelijk gemaakt.
Vanaf 2012 zijn we begonnen met de plannen voor de bouw van een nieuwe stal, aangezien de oude stal gebouwd in 1977 totaal afgeschreven was qua maatvoeringen en slijtage, en vol zat. We molken 110 koeien waar maar 92 ligboxen in zaten. Aangezien we 75 ha grond hebben en er in de toekomst door stoppende akkerbouwers in de buurt nog grond vrij zal komen, dachten we een stukje te kunnen groeien in vee-aantallen. Met agrarische adviesbureaus als DLV en Agriplaza zijn we ons vanaf september 2012 gaan oriënteren over de mate van automatisering binnen de melkveehouderij. We wilden graag met melkrobots aan de slag. Onze visie was uiteindelijk door de weidegang die we toepassen 50 koeien per robot te gaan melken, daardoor te groeien naar 150 koeien constant aan de melk en maximaal 30 droge koeien ernaast, met jongvee in de oude huisvesting. De eerste reactie die we van het Klant Contact Centrum van de gemeente Aa en Hunze kregen was: ‘Zolang je voor niet meer dan 200 koeien bouwt, kun je gewoon aan de slag, dus wat mij betreft kun je gewoon beginnen.’ Dat leek ons wat kort door de bocht, dus zijn we eerst eens naar de mogelijkheden binnen het bouwblok gaan kijken. Daar liepen we al meteen de eerste vertraging op bij diezelfde gemeente: afmetingen van het bouwblok. Uiteindelijk kregen we daarin gelijk, maar waren we wel ruim 8 maanden verder. Vervolgens bij de aanvraag van de Natuurbeschermingswet (NB) vergunning liepen we vertraging op door de provincie, omdat die geen overzicht had in vergunningen die waren afgegeven. Weer een jaar verder. In de winter van 2014-2015 hebben we gesprekken gehad met banken over de financiering van onze droom. Daar werd wel de opmerking gemaakt dat we op moesten letten dat er waarschijnlijk voor het wegvallen van de quotering iets anders in de plaats zou komen, naar alle waarschijnlijkheid in de vorm van de AMvB verantwoorde groei melkveehouderij. Individuele bedrijven zouden ook in de toekomst kunnen blijven groeien in aantal stuks vee, wanneer zij dan ook extra grond voor hun bedrijf ter beschikking krijgen. Aangezien wij dermate veel grond bij het bedrijf hebben, zou de kans dat wij in de problemen zouden kunnen komen, minimaal zijn. We hebben op 30 januari 2015 de financiering voor bedrijfsovername en nieuwbouw stal getekend. Op 27 februari 2015 is het contract met de aannemer getekend en op 2 maart 2015 is gestart met de bouw van de nieuwe stal. Vervolgens hebben mijn zus en ik na een intensief bedrijfsovername traject van twee jaar, begeleidt door ABAB Accountancy, op 13 maart 2015 samen het bedrijf van onze ouders overgenomen. De datum 2 juli 2015 kwam als donderslag bij heldere hemel bij ons binnen. We waren volop aan het bouwen en konden niet meer terug. Als we niet meer dan de 108 melkkoeien mogen houden die we op 2 juli hadden, betekent dat dat we de inkomsten van 70 melkkoeien gaan missen en dat ik de aflossingen richting de bank niet kan blijven waarmaken. De stal was op 11 september klaar en we hadden een geweldig mooi bedrijfsplan als uitgangsbasis, dus we zagen de toekomst toch positief in.

Met dank aan: foodlog.nl/artikel/…


Melkveehouders mogen blijven hopen op herziening omzetbelasting

24-10-2017 - 0 reacties ABAB Accountants Adviseurs gaan in cassatie na de uitspraak van het gerechtshof in Den Bosch over de herziening omzetbelasting op melkvee en jongvee. Door deze uitspraak worden melkveehouders geconfronteerd met een schadepost van duizenden euros per bedrijf.


Uitspraak Hof Den Bosch kost veehouders veel geld

21-10-2017 - 0 reacties Abab gaat in cassatie voor behoud teruggave btw op aanfokkosten.


Fiscale wetgeving is een belemmering voor sloop oude stallen

26-09-2017 - 0 reacties Vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen vormen een steeds groter probleem, ze verpauperen en vervuilen het landschap. De oude stallen een nieuwe bestemming geven lukt zelden. Gewoon slopen is niet aantrekkelijk vanwege de fiscale wetgeving, ervaart Bert van den Kerkhof, hoofd vaktechniek belastingadvies bij ABAB Accountants en Adviseurs en voorzitter van de Vaksectie Recht van de Vereniging van Accountants en Belastingadviseurs (VLB).