2019

Volg al het nieuws over 2019, een van de 16733 onderwerpen op Nieuwsgrazer. Word ook lid van de dagelijkse 2019 nieuwsbrief.

2019 nieuws

Aardappeloogst kruipt langzaam voort

12-10-2020 - 0 reacties Een flinke hoeveelheid neerslag heeft ervoor gezorgd dat de aardappeloogst afgelopen week nauwelijks is gevorderd. Dat geldt voor Nederland maar ook andere West-Europese landen. De oogstvoortgang blijft nog wel voorlopen op 2019.


Zeventien wolvenaanvallen dit jaar in Drenthe

09-10-2020 - 0 reacties Tot oktober dit jaar zijn in Drenthe zeventien wolvenaanvallen op schapen vastgesteld. Dat zijn al zeven meer dan in heel 2019, blijkt uit de meldingen van schade door wolven die BIJ12 heeft verzameld.


Stikstofuitstoot melkveesector in tweede kwartaal iets te hoog

21-09-2020 - 2 reacties De stikstofuitstoot van de melkveesector lag in het tweede kwartaal van 2020 iets boven het sectorplafond van 281,8 miljoen kilogram stikstof. Het aantal runderen in de melkveehouderij was in het tweede kwartaal van 2020 iets hoger dan het gemiddelde aantal in 2019. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in een kwartaalrapportage van de fosfaat- en stikstofuitscheiding van de Nederlandse veestapel.


Hoger melksaldo bij minder opbrengsten en kosten

17-09-2020 - 11 reacties Melkveebedrijven hebben de laatste 4 kwartalen, van juli 2019 tot en met juni 2020, de kosten verder weten te reduceren. Ondanks dat de opbrengsten terugliepen, wist het gemiddeld melkveebedrijf wel een hoger melksaldo te realiseren.


'Coronacrisis houdt de sector een spiegel voor'

07-09-2020 - 0 reacties Net zoals alle sectorgenoten, is ook Nedato geraakt door de gevolgen van het coronavirus. Niet alleen voor wat betreft het afzetten van oogst 2019, maar ook in de afspraken met telers en afnemers. Boerenbusiness vroeg Wim van de Ree naar de keuzes en afwegingen. Hoe ziet hij de sector dit seizoen ontwikkelen en in de verdere toekomst?


Varkensvleesimport China overschrijdt totaal 2019

03-09-2020 - 0 reacties Over de eerste 6 maanden van het jaar heeft China al fors meer varkensvlees geïmporteerd dan vorig jaar. Het niveau overschrijdt zelfs al de totale invoer van 2019. Ook wordt er fors meer rundvlees geïmporteerd.


Branden noordpoolgebied zorgen voor recorduitstoot CO2

03-09-2020 - 0 reacties De branden in het noordpoolgebied, met name in Siberië, hebben het jaarrecord uit 2019 voor de uitstoot van het broeikasgas CO2 nu al gebroken. Sinds januari heeft een kwart miljard ton CO2 de atmosfeer bereikt als gevolg van de branden in de koudste gebieden op aarde, een derde meer dan in heel vorig jaar, blijkt uit satellietgegevens van Copernicus, het aardobservatieprogramma van de Europese Unie.


Duitse grondprijs stijgt met ruim 3 procent

17-08-2020 - 0 reacties Nieuwe cijfers van statistiekdienst Destatis tonen aan dat de gemiddelde prijs voor landbouwgrond in Duitsland over 2019 met 3,7% is gestegen naar €26.439 per hectare. Deze stijging komt vooral doordat er meer landbouwgrond verkocht is in het westen van Duitsland. De gemiddelde prijs ligt daar beduidend hoger dan in het oosten.


Duitse boerenorganisatie bezorgd over wolvenaanvallen

13-08-2020 - 0 reacties De Duitse boerenorganisatie DBV ziet het aantal aanvallen door wolven toenemen en spreekt van een "alarmsignaal". "Het vee dat omkomt door aanvallen van wolven blijft dramatisch en exponentieel toenemen, in 2019 weer met 40 procent", zegt algemeen secretaris Bernhard Krüsken. In Vlaanderen zal het zo’n vaart niet lopen. “Het leefgebied van de wolf is hier te beperkt”, zegt Koen Van Muylem van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO). Hij blijft wel hameren op het belang van preventieve afrastering.


Verbrande appels aan de bomen in de Betuwe door extreme hitte: flink lagere opbrengst

12-08-2020 - 0 reacties KERK-AVEZAATH - De appeloogst in de Betuwe en Rivierenland dreigt tot 25 procent lager uit te vallen dan in het topjaar 2019. Maar de peren, en die zijn belangrijker voor de Betuwse fruittelers, doen het ondanks de droogte goed.


Hittestress in de koeienstal? Bij boer Martijn gaan de dames de hele dag onder de douche

12-08-2020 - 4 reacties De zomers van 2018 en 2019 waren extreem warm en droog als voorbode van een ander klimaat. Dat heeft impact op de natuur, maar ook op de dieren in de veeteelt. Het heeft LTO Nederland en de boeren aan het denken gezet. Ook Martijn te Riet uit het Twentse Buurse.


Prijs landbouwgrond stijgt opnieuw

03-08-2020 - 0 reacties De gemiddelde prijs voor een hectare landbouwgrond in ons land bedroeg vorig jaar 46.778 euro, zo’n 0,6 procent meer dan een jaar eerder. Dat blijkt uit de Notarisbarometer landbouwgronden van de Federatie van het Notariaat (Fednot). Het gaat om de vierde prijsstijging op rij: tussen 2015 en 2019 steeg de gemiddelde prijs van een landbouwgrond met 28,7 procent. Rekening houdend met een inflatie van 7,7 procent ging het om een prijsstijging van 21 procent.


'Tienduizenden vissen Oostvaardersplassen dood door trage provincie'

03-08-2020 - 0 reacties Tienduizenden vissen die vorig jaar zomer doodgingen in het westelijk deel van de Oostvaardersplassen, hadden mogelijk gered kunnen worden. Omroep Flevoland vroeg de relevante stukken op en daaruit blijkt dat er ruim twee weken is vergaderd over wat er moest gebeuren met de vissen, die in steeds ondieper water leefden. In de tussentijd gingen de dieren dood.
De provincie zei vervolgens dat de vissterfte een natuurlijk fenomeen was en dat er van alles aan was gedaan om de vissen te redden. Maar volgens Omroep Flevoland is er vooral veel gepraat en daardoor kwam een oplossing te laat. Ook vergunningsaanvragen en regelgeving zorgden voor vertraging.
Verlaging van waterpeil
De aanleiding voor het dalende waterpeil was de 'moeras-reset' waarmee in 2018 werd begonnen in het westelijk deel van de Oostvaardersplassen. De provincie wilde het waterpeil gedurende 3 à 4 jaar verlagen om meer riet te krijgen, wat goed zou zijn voor de vogels. Met het oog op het dalende waterpeil was het de bedoeling dat de karpers in het najaar van 2019 zouden worden verplaatst naar het Markermeer. Maar het waterpeil zakte door de warme zomers van 2018 en 2019 sneller dan verwacht.
Volgens Omroep Flevoland werd de provincie afgelopen zomer meerdere keren gewaarschuwd voor het zakkende water. De regionale omroep heeft een tijdlijn gemaakt van juli 2019. Toen zei ontwerp- en adviesorganisatie Arcadis dat het water sneller daalde dan de bedoeling was.
"Als de komende maanden de waterstand nog eens tien centimeter zakt, dan hebben we aan het eind van de zomer het niveau bereikt dat we aan het eind van de komende winter hadden willen bereiken! Het is onvermijdelijk dat er massale vissterfte gaat optreden in de resterende ondiepe poelen in de Grote Plas (het westelijke deel van de Oostvaardersplassen). Dit noodzaakt tot het bijstellen van de plannen."
Visexperts raadden af om de vissen te vangen. Veel dieren zouden het niet overleven. Ook zou het technisch ingewikkeld en duur zijn. Daarom werd gekeken naar een andere optie: water aanvoeren vanuit het Markermeer om zo het peil te verhogen. Maar aan deze optie zouden ook nogal wat haken en ogen zitten.
Op 15 juli trok ook Sportvisserij Nederland aan de bel. De vereniging pleitte voor watertoevoer naar de Grote Plas, op zo kort mogelijke termijn. "Ook al zijn er geen beschermde soorten in het geding, het zijn wel heel veel vissen en er geldt natuurlijk ook nog een algemene zorgplicht." Staatsbosbeheer schreef toen dat de karpers het zwaar hadden door de hitte.
Een dag later kwamen bestuurders van de provincie, het waterschap en Staatsbosbeheer overeen dat de karpers gered moesten worden. Ze riepen op tot het maken van tempo, maar er moest veel worden uitgezocht. Kun je überhaupt wel zomaar water overhevelen vanuit het Markermeer? Is er bijvoorbeeld kans op blauwalg? En wat zijn de gevolgen voor de moeras-reset?
Rond 23 juli werd gewerkt aan het plan om water aan te voeren vanuit het Markermeer. Het noodplan zou ongeveer 120.000 euro kosten. Er was een vergunning nodig, maar door vakanties bij Arcadis was er niemand om de aanvraag in te dienen. Daarnaast moest er een tweede vergunning worden aangevraagd bij het Waterschap Zuiderzeeland.
Duizenden dode vissen
De vergunningen hoefden uiteindelijk niet meer verleend te worden, want op 27 en 28 juli gingen duizenden vissen dood. Hierna werden inspanningen om water toe te voegen aan de Grote Plas gestaakt. De verwachting was dat er bijna geen vissen meer leefden. Er werd geadviseerd niet veel moeite te doen voor de overgebleven levende vissen, blijkt uit de documenten die in handen zijn van Omroep Flevoland.
De provincie komt later vandaag met een reactie.


Ecologisch beheer sloten in Zuidoost-Friesland gaat goed

29-07-2020 - 0 reacties ELAN, de collectieve agrarische natuurvereniging in Zuidoost-Friesland, is tevreden over hoe boeren kleine slootjes hebben beheerd in 2019. ELAN komt nu met de resultaten omdat het nieuwe schoon-seizoen voor de deur staat.


Waterschap wil jagers vaker inzetten tegen beveroverlast

27-07-2020 - 0 reacties In totaal zijn er 30 bevers gedood tussen december 2019 en april 2020, omdat de dieren schade veroorzaakten. Waterschap Limburg wil jagers op grotere schaal gaan inzetten voor beverbeheer.


Perceel Middenmeer gezien vanuit de lucht en in de rug

20-07-2020 - 0 reacties Het perceel in Middenmeer is 9 hectare kleigrond en is niet geploegd dit jaar. Een blik op deze deelnemer aan de Gewastour 2020 vanuit de lucht en in de rug. Daarbij wordt de knolzetting vergeleken met die van 2019.


Is Tesla echt meer waard dan de rest? Column door Max Erich

14-07-2020 - 0 reacties Tesla, in 2019 goed voor slechts 0,5% van de wereldwijde verkoop van personenauto’s, werd dit jaar ’s werelds meest waardevolle autofabrikant. Hoe dan?


‘Economie pas eind 2022 op oude niveau’

07-07-2020 - 0 reacties De economie veert langzaam weer op, maar op het niveau van voor de coronacrisis zitten we nog lang niet. Ondanks een opleving lagen consumentenuitgaven in juni nog altijd 10 procent lager dan in 2019. Dat blijkt uit een rapport van ABN Amro.


Cumela wil meer politiecapaciteit in buitengebied om gps-diefstallen aan te pakken

02-07-2020 - 0 reacties Bij Cumela-bedrijven is in 2019 en 2020 al voor ruim twee miljoen euro aan schade ontstaan door gestolen gps-apparatuur. Dat meldt de branchevereniging. Cumela wil dat er vanuit de politiek meer aandacht komt voor het opsporen ‘criminele bendes die door het buitengebied trekken’ en pleit voor meer politiecapaciteit op het platteland.„Uit de gegevens die wij via onze leden verzamelen blijkt dat in 2019 en 2020 bij ruim veertig agrarische loonbedrijven voor ruim 2 miljoen aan schade is ontstaan. Stijgende verzekeringspremies zijn hier niet in meegenomen. De landelijke schadecijfers zijn…


"Landbouwers investeren met inzicht in de toekomst"

02-07-2020 - 0 reacties De Crelan Groep zegt terug te blikken op een sterk 2019. In het landbouwsegment werd een groei genoteerd van de kredieten van 2 procent. De stijging van de lange termijnkredieten kende zelfs een stijging van 8 procent. “Schaalvergroting is vaak een drijfveer voor de investeringen die landbouwers doen, maar we zien wel dat de stappen die daarbij gezet worden op vlak van duurzaamheid zeer groot zijn. Er wordt echt geïnvesteerd met inzicht in de toekomst”, zegt Wim Vranken, verantwoordelijke Agro & Business bij Crelan.