2019

2019 nieuws volg je het best via Nieuwsgrazer. Bekijk hier al het 2019 nieuws of word lid van de nieuwsbrief.

2019 nieuws

China heeft zwakste groei in 29 jaar: 'Dat is helemaal niet erg'

17-01-2020 - 0 reacties De economische groei van China is jaloersmakend hoog. Tegelijkertijd groeit het bruto binnenlands product (bbp) van het land elk jaar minder hard. Ook in 2019 koelde de economie af, bleek vandaag uit officiële cijfers. Economen verwachten dat de groei nog wel verder zal afnemen.


FPG neemt afstand van leidingen-akkoord Gasunie en LTO

16-01-2020 - 0 reacties De Federatie Particulier Grondbezit (FPG) is niet tevreden over het principeakkoord dat LTO Nederland met de Gasunie bereikt heeft over voorwaarden en vergoedingen 2019 voor de aanleg van aardgasleidingen. Hoewel het hernieuwde akkoord verbeteringen lijkt te kennen akkoorden uit het verleden, is een aantal elementaire weeffouten ongewijzigd gebleven. In het bijzonder ontbreekt nog steeds retributie als vergoeding voor het medegebruik van de grond. De FPG roept leden op zich niet door dit akkoord te laten afleiden.


Fries-Hollands vee is verkozen tot zeldzaam ras van 2020

16-01-2020 - 0 reacties Stichting Zeldzame Huisdierrassen brengt samen met de vereniging van het Fries-Hollands vee dit ras extra onder de aandacht door het uit te roepen tot ‘Ras van het Jaar 2020’. Van het Fries-Hollands vee waren in september 2019 nog 2.113 vrouwelijke fokdieren in het stamboek ingeschreven.


Biggenexport naar Spanje door de miljoen heen

16-01-2020 - 0 reacties De afzet van Nederlandse biggen naar Spanje trekt de laatste jaren hard aan. In 2019 passeerde het exportcijfer de grens van 1 miljoen. De totale biggenexport krimpt...


Ctgb nam 117 besluiten over aanvragen voor gewasbeschermingsmiddelen in 2019

14-01-2020 - 0 reacties Gewasbeschermingsmiddelen en biociden mogen in Nederland en Europa alleen worden verkocht als de producent kan aantonen dat ze veilig zijn bij gebruik volgens voorschrift. Dat wordt in Nederland beoordeeld door het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb). In 2019 nam het Ctgb 117 besluiten over aanvragen voor gewasbeschermingsmiddelen en 69 voor biociden. In Nederland zijn in totaal 1024 gewasbeschermingsmiddelen toegelaten en 1700 biociden.


Welke vijftig tech-bedrijven gaan de tuinbouw radicaal vernieuwen?

13-01-2020 - 0 reacties Met de tweejaarlijkse verschijning van de Hillenraad100 (in 2019 werd in de Ridderzaal in Den Haag de nieuwste Top100 bekend), is het in 2020 weer tijd voor een themajaar. Na de HillenraadSUB40-themacompetitie in 2018 zet Hillenraad dit jaar in op een bijzondere thema-uitgave, namelijk de…


LTO: Europese melkprijs laat klein plusje zien

10-01-2020 - 0 reacties LTO Nederland komt met een verlate melkprijsvergelijker over november 2019. Waar de melkprijzen voor het nieuwe jaar al bekend zijn, werpen we toch een blik op de Europese prijzen.


Handelsspanning, PFAS en stikstof zitten Nederlandse industrie dwars

09-01-2020 - 0 reacties De Nederlandse industriële productie zal dit jaar met 1,5 procent krimpen, na een krimp van 1 procent in 2019. Dat verwacht ABN Amro. De problemen rond stikstof en PFAS hebben samen met de afvlakkende groei van de economie een negatieve invloed.


Nederlanders omarmen gesneden groenten en verspakketten

09-01-2020 - 0 reacties In 2019 kochten Nederlanders 2 procent meer verse groenten en fruit. Deze groei wordt vooral gedreven door gesneden verse groenten en verspakketten. Vooral het verspakket, dat een complete maaltijdoplossing biedt, heeft met een groei van bijna 40 procent het afgelopen jaar een enorme vlucht genomen.…


Trekkermerk Mancel sneuvelt al voor marktintroductie

09-01-2020 - 0 reacties Het Chinese YTO presenteerde op de Sima 2019 groots het nieuwe trekkermerk Mancel.


'Bouw krimpt dit jaar 2 procent door stikstof en PFAS'

07-01-2020 - 0 reacties De bouwproductie zal dit jaar met 2 procent krimpen door de stikstof- en PFAS-crisis. Dat verwacht ABN Amro. En daarmee komt een einde aan een reeks zeer goede jaren voor de bouw. Want in 2019 was er nog sprake van een groei van 4 procent, aldus de bank.

Door de uitspraak van de Raad van State vorig jaar mogen er niet zomaar vergunningen afgegeven worden voor bouwprojecten waarbij stikstof wordt uitgestoten. En sinds afgelopen zomer gelden strengere normen voor de hoeveelheid PFAS in grond, waardoor allerlei grond niet zomaar verplaatst mag worden.
"De gevolgen tekenen zich steeds duidelijker af in de cijfers. De orderportefeuille van bouwondernemers daalt omdat zij worden beperkt in hun werkzaamheden", zegt Madeline Buijs, sectoreconoom Bouw en Vastgoed van ABN Amro. In de periode augustus tot en met oktober was het aantal nieuwe vergunningen voor woningen ruim 28 procent lager dan een jaar eerder.

Stikstof erger dan PFAS voor bouw
De bank denkt dat de stikstofcrisis een groter effect heeft op de bouw dan de PFAS-perikelen. "Dit komt vooral doordat de PFAS-norm inmiddels iets afgezwakt is, waardoor veel projecten alsnog door kunnen gaan. Al is nog onduidelijk hoeveel."

"Onze inschatting is dat vooral veel projecten stil blijven liggen vanwege de eisen rondom stikstof. Zelfs nu ook daar enige verzachtende maatregelen door het kabinet zijn genomen. Want deze hebben relatief weinig effect in de Randstad. Terwijl daar wel het merendeel van de bouwprojecten plaatsvindt."

Inhaalslag
Voor 2021 verwacht de bank een stabilisering van de bouwproductie. Maar hoelang de problemen in de sector nog aanhouden is ook afhankelijk van welke maatregelen het kabinet verder neemt.

En als er weer volop vergunningen worden uitgegeven, dan kan het snel gaan. "Doordat er nog steeds vraag naar bouwprojecten is, ligt het voor de hand dat veel projecten tegelijk naar de markt komen op het moment dat hiertoe de ruimte wordt gegeven", zegt Buijs. "Dan kunnen problemen die we de afgelopen jaren hebben gezien weer de kop op steken, zoals personeelstekorten en hoge bouwkosten."


Schade aan tuinbouw in Israël liep in 2019 op tot €69 mln

07-01-2020 - 0 reacties In 2019 liep de schade aan de tuinbouwsector in Israël op tot €69 mln. Dit blijkt uit een onlangs verschenen overheidsrapport. De afgelopen vijf jaar (2015-2019) is de gemiddelde jaarlijkse schade met 45,5% toegenomen ten opzichte van de periode 2010-2014, zo meldt het rapport.
De gemiddelde jaarlijkse schade…


Over de avond waarop stal boer Gerbert bezet dreigde te worden: ‘Ze waren er vierkant uit gegaan’

31-12-2019 - 0 reacties BEERS - Activisten dreigden de varkenshouderij van Gerbert Oosterlaken (60) uit Beers te bezetten. Bevriende boeren kwamen hem steunen en waren klaar voor de strijd op die avond in november 2019.


Aantal melkveebedrijven met een automatisch melksysteem nam in 2019 verder toe

30-12-2019 - 17 reacties Het aantal melkveebedrijven dat met een automatisch melksysteem werkt is in 2019 toegenomen van 4.149 naar 4.378. Dat blijkt uit cijfers van stichting Kwaliteitszorg Onderhoud Melkinstallaties, die zijn bijgewerkt tot en met 29 december. De stichting heeft cijfers van 16.625 veehouderijbedrijven met een melkinstallatie. Uit de cijfers van nieuwbouw, uitbreidingen of renovaties blijkt dat er 670 melkboxen zijn bij gekomen.


GD: '75% van de melkveebedrijven in Nederland is vrij van IBR'

30-12-2019 - 1 reacties In het derde kwartaal 2019 was 75% van de melkveebedrijven in Nederland vrij van IBR of had de status onverdacht. Dat blijkt uit cijfers van de Diergezondheidsmonitoring van de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD). Van de bedrijven met runderen die geen melk afleveren die in het derde kwartaal onderzocht werden was 20% vrij van IBR of onverdacht. Met betrekking tot BVD is van de melkgevende bedrijven 73% vrij of onverdacht van deze aandoening. Voor de bedrijven met runderen die geen melk leveren ligt dat aandeel op 15%.


339.000 dieren dood door brand en hittestress

30-12-2019 - 0 reacties In 2019 zijn volgens cijfers van de stichting Wakker Dier 339.000 boerderijdieren omgekomen bij branden en door zomerhitte. Er kwamen dit jaar 176.000 dieren om bij brand. Nog eens 163.000 dieren bezweken door de zomerse warmte.


Advies Raad van State over drempelwaarde stikstofdepositie

30-12-2019 - 0 reacties De Afdeling Advisering van de Raad van State heeft op 20 november 2019 een advies uitgebracht over het instellen van een drempelwaarde voor geringe stikstofdeposities. Dit heeft de Afdeling gedaan op verzoek van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De kernboodschap van de Afdeling is dat om een drempelwaarde verdedigbaar te laten zijn, (veel) […]
The post Advies Raad van State over drempelwaarde stikstofdepositie appeared first on Franca Damen.


Hoe Anna (16) op het Malieveld belandde, waar duizenden boeren haar toejuichten

30-12-2019 - 0 reacties Terugblikkend op 2019 is het niet raar om te concluderen dat dit het jaar van de boer was. Op 1 oktober kwam alle onvrede over 'verstikkende regels' vanuit Den Haag en Brussel er in één dag uit. Tijdens dit grootste boerenprotest uit de Nederlandse geschiedenis was er een belangrijke rol weggelegd voor een 16-jarig meisje uit Heeten.


Boerenprotest, een ondergedoken gezin en omstreden zorgbureau stopt: dit was oktober 2019

29-12-2019 - 0 reacties Boeren trekken massaal naar Den Haag om op te komen voor de beroepsgroep, in Ruinerwold wordt een gezin ontdekt dat jarenlang zat ondergedoken in een boerderij en het omstreden zorgbureau Victorie in Almelo moet de activiteiten staken. Oktober 2019 was de maand van stikstofprotest en een gezin in de ban van het 'Einde der Tijden'.


'-schaamte' verslaat 'stikstofcrisis' als Onze Taal-woord van het jaar

28-12-2019 - 3 reacties Met een kleine 20 procent van de stemmen is '-schaamte' door de leden van het Genootschap Onze Taal gekozen tot het Onze Taal-woord van het jaar 2019. Dat maakte directeur Vibeke Roeper bekend in De Taalstaat op NPO Radio 1.

Het achtervoegsel "zegt in kort bestek veel over het groeiende ongemak dat we voelen bij milieubelastende keuzes", zegt Roeper. "Daardoor karakteriseert -schaamte heel goed het jaar, dat voor een groot deel in het teken stond van klimaatdiscussies. Maar ook in talig opzicht heeft -schaamte een aardige kant: het kan overal achter geplakt worden."

'Brexitmoe' eindigde met 17 procent van de stemmen op de tweede plaats, gevolgd door 'stikstofcrisis'. Andere genomineerde woorden waren 'boerenprotest' en 'treintrots'. Ongeveer 2200 leden brachten hun stem uit, zo'n 10 procent van de leden van Onze Taal.

Eerder maakte Van Dale de uitslag bekend van zijn verkiezing van het jaar. Bij de woordenboekmaker kwam 'boomer' als winnaar uit de bus. Bij Van Dale maken alleen nieuwe woorden kans. Bij Onze Taal moet het woord het "achterliggende jaar zo goed mogelijk typeren".