2016

2016 nieuws volg je het best via Nieuwsgrazer. Bekijk hier al het 2016 nieuws of word lid van de nieuwsbrief.

2016 nieuws

Niet-kerende grondbewerking levert voordeel op bij herfstprei

20-05-2019 - 0 reacties Op het proefbedrijf biologische landbouw van Inagro wordt op een perceel sinds 2016 de helft met een kerende en de andere helft met een niet-kerende grondbewerking (NKG) bewerkt. Dit wordt gecombineerd met vaste rijpaden. Dit perceel wordt tijdens de projectperiode meegenomen in het kader van ‘Carbon Farming’ waarbij de verschillen in het vermogen tot koolstofopslag in de bodem als gevolg van beide technieken zullen opgevolgd worden


Milieuvoetafdruk van Nederlander licht toegenomen

15-05-2019 - 0 reacties De gemiddelde broeikasgasvoetafdruk per Nederlander toe nam toe van 15,1 ton CO2-equivalenten per inwoner in 2017 naar 15,8 ton in 2018. Tussen 2008 en 2016 daalde deze nog. Het verbruik van grondstoffen (vooral metalen) nam licht toe, tot 9,7 duizend kilo per inwoner in 2017.


Invallen bij afvalverwerker vanwege gesjoemel met vervuilde grond

14-05-2019 - 0 reacties De politie heeft invallen gedaan op vier locaties van afvalverwerker Vink uit Barneveld. Het bedrijf wordt verdacht van gesjoemel met vervuilde grond. Bij de boekhouder en twee automatiseringsbedrijven is de administratie van het bedrijf in beslag genomen.
De afvalverwerker werkt vanuit meerdere locaties in Gelderland. Er wordt vervuilde grond ingenomen. Die grond wordt vervolgens gereinigd, gemengd en daarna weer verwerkt op een nieuwe locatie.
Het bedrijf zou tussen 2012 en 2016 grond hebben ingenomen met een te hoge waarde aan lood, kwik en minerale oliën. De grond zou daarna niet goed zijn gereinigd. Er wordt nog onderzocht om hoeveel grond het precies gaat.
Zembla
Afvalverwerker Vink wordt nu verdacht van fraude, overtreding van wet bodembescherming en de wet milieubeheer.
De zaak kwam vorig jaar november aan het rollen door twee uitzendingen van het televisieprogramma Zembla. Daarin werd onthuld dat Vink in overtreding was bij de opslag van kunstgrasmatten.
Rechtszaak
In een andere aflevering bracht Zembla aan het licht dat er vervuilde grond was gebruikt bij twee nieuwbouwprojecten in Barneveld. De onderzoekers vonden op één locatie een verhoogde concentratie van de giftige stof styreen. Later bleek dat de vervuilde grond op twaalf locaties in tien gemeenten zou liggen.
Vink is het niet eens met de uitkomsten van het onderzoek. Vorige maand werd bekend dat het bedrijf een rechtszaak wil aanspannen tegen onderzoeksbureau Royal HaskoningDHV. Vink zegt dat het de grond zelf ook heeft laten onderzoeken en dat daaruit is gebleken dat de grond schoon was.


Inval bij Gelderse afvalverwerker wegens fraude met vervuilde grond

14-05-2019 - 0 reacties De politie is vanochtend op meerdere locaties binnengevallen bij grondleverancier Vink in Barneveld. Vink wordt ervan verdacht, tussen 2012 tot 2016, grond te hebben ingenomen die niet mocht worden ingenomen. Ook zou het bedrijf vervuilde grond die wel mocht worden verwerkt niet op juiste wijze hebben gereinigd voor toepassing. Het bedrijf ligt tijdelijk stil.


Inval bij Gelderse afvalverwerker wegens fraude met vervuilde grond

14-05-2019 - 0 reacties De politie is vanochtend op meerdere locaties binnengevallen bij grondleverancier Vink in Barneveld. Vink wordt ervan verdacht, tussen 2012 tot 2016, grond te hebben ingenomen die niet mocht worden ingenomen. Ook zou het bedrijf vervuilde grond die wel mocht worden verwerkt niet op juiste wijze hebben gereinigd voor toepassing. Het bedrijf ligt tijdelijk stil.


Boetes van 22.000 en 6.000 euro wegens te weinig pluimveerechten

09-05-2019 - 0 reacties Een pluimveehouder uit de Brabantse gemeente Laarbeek moet 22.000 euro boete betalen omdat hij in 2016 en 2017 ruim 12.000 kippen meer hield dan waarvoor hij rechten had. Ook kreeg de pluimveehouder 140 uur werkstraf.


Culinair ontdekt: asperges

09-05-2019 - 0 reacties Asperges zijn 'bulk' geworden, zegt Nick Trachet. En waarom eten we ze eigenlijk met ei? Na een lesje asperge geschiedenis in 2016 ontdekt Trachet zijn asperges dit keer à la flamande.


Wat koop je op World Tuna Day?

02-05-2019 - 0 reacties Vandaag, 2 mei, is het World Tuna Day! Dat je dat niet wist, is niet zo erg. De dag bestaat sinds 2016 en werd in 2017 voor het eerst gevierd.


Financiële positie varkenshouders verbeterd; hoogste solvabiliteit sinds 2006

27-04-2019 - 0 reacties De financiële positie van varkenshouders lijkt in de afgelopen jaren te zijn verbeterd. Het eigen vermogen steeg van gemiddeld van 1,35 miljoen euro in 2016 naar 1,51 miljoen euro in 2017, terwijl de schuld verminderde van 988.520 naar 887.690 euro.


Van tuinders stelende advocaat mag toch gaan brommen

25-04-2019 - 0 reacties Een voormalig advocaat, die van een tweetal tuinders geld stal, mag toch zes maanden gaan brommen. In hoger beroep oordeelt het Haagse gerechtshof namelijk dat er een overeenkomst is vervalst en dat er daarover meineed is gepleegd. In 2016 werd een werkstraf van 240 uur gevonnist met een voorwaardelijke…


Recall van gerookte zalm die zieken en doden veroorzaakte

22-04-2019 - 0 reacties Deense autoriteiten hebben de oorzaak gevonden van een uitbraak door Listeria monocytogenes die al drie jaar aan de gang was. Koud gerookte zalm en forel, afkomstig van een producent uit Letland, was de oorzaak van negen zieken en twee doden sinds 2016.


Wat gaat de broedeiprijs de komende maanden doen?

17-04-2019 - 0 reacties De prijzen van broedeieren staan sinds halverwege 2016 onder druk. Hoe ziet de huidige broedeimarkt eruit? En hoe oogt het toekomstperspectief voor Nederlandse vermeerderaars op korte, middellange en lange termijn?


RIVM gebruikt andere werkwijze om zout, suiker en verzadigd vet in levensmiddelen te meten

15-04-2019 - 0 reacties Het RIVM heeft in 2018 de gehaltes aan zout, suiker en verzadigd vet in levensmiddelen opnieuw gemeten, nu met de gegevens van de voedingsapp van het Voedingscentrum. De waardes kunnen daarom niet worden vergeleken met die van de vorige meting in 2016. Uit de nieuwe metingen blijkt wel dat het percentage producten dat op of onder de afgesproken maximum gehaltes uitkwam, varieert. Volgens het RIVM kan meer resultaat worden gehaald als er voor meer producten afspraken worden gemaakt of door bestaande afspraken aan te scherpen.


May weer terug naar het Lagerhuis, hamert op noodzaak compromis

11-04-2019 - 0 reacties Nu het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie overeenstemming hebben bereikt over het zes maanden uitstellen van de brexit, begint de klok opnieuw te tikken en ligt de bal weer bij het Britse Lagerhuis. Dat moet besluiten of en onder welke voorwaarden het een uittredingsakkoord accepteert.
May riep het Lagerhuis vandaag op zich zo snel mogelijk achter het uittredingsakkoord te scharen. Daarvoor heeft ze een akkoord met Labour nodig. "Dit is niet de normale manier voor de Britse politiek", zei May in het Lagerhuis. "Overeenstemming bereiken zal niet makkelijk zijn, want voor succes is een compromis van beide kanten noodzakelijk."
May herhaalde dat het naleven van de uitkomst van het brexit-referendum in 2016 haar doel is. "Hoe lastig het politiek ook is; ik ben er ten diepste van overtuigd dat het in deze unieke situatie, waarin het Lagerhuis in een impasse verkeert, belangrijk is dat beide kanten samenwerken en waarmaken waar het Britse volk voor heeft gestemd."
Europese verkiezingen
Vannacht werd in Brussel afgesproken dat het vertrek van het VK uit de EU voor 31 oktober moet zijn geregeld. May is er echter alles aan gelegen om voor 23 mei een meerderheid in het Lagerhuis bijeen te hebben en haar tot drie keer toe geweigerde uittredingsakkoord er alsnog door te krijgen. Op die manier kan deelname aan de Europese verkiezingen van eind mei namelijk worden vermeden.
De gesprekken met Labour gaan daarom door, zei May. Ze hoopt dat de gesprekken tot een akkoord leiden dat door zowel Labour als de Conservatieve Partij kan worden gesteund. Als dat mislukt, zal er in het parlement opnieuw worden gestemd over een beperkt aantal alternatieve mogelijkheden, waaronder een tweede referendum. May zei de uitkomst daarvan te zullen accepteren. Tot nu toe is er in het Lagerhuis steeds geen meerderheid gevonden voor wat voor alternatief dan ook.
Als er geen akkoord komt en de Britten toch niet meedoen aan de Europese verkiezingen, dan moeten ze op 1 juni de EU verlaten: een no-deal-brexit.
'Regering bereid tot compromissen'
Labour-leider Corbyn is gematigd positief over de gesprekken met May: "Het lijkt erop dat de regering compromissen wil sluiten op belangrijke punten." Punten die voor Labour eerder een reden waren om haar deal niet te steunen. Corbyn liet weten de "constructieve gesprekken" met May voort te willen zetten.
De premier liet overigens weten dat een tweede referendum in de gesprekken met Labour niet ter sprake is gekomen.
'Bittere overgave'
Enkele parlementariërs dankten May voor het afwenden van een no-deal-brexit. Maar haar werd ook door hardline brexiteers gevraagd op te stappen. Haar eurosceptische partijgenoot Bill Cash noemde het tweede brexituitstel een "bittere overgave"; May had eerder nog gezegd uitstel tot na 30 juni niet te zullen accepteren.
"Accepteert ze dat het uittredingsverdrag onze democratie ondermijnt?", vroeg Cash. "Net als de constitutionele basis voor Noord-Ierland, ons recht om onszelf te besturen, ons gezag over onze wetten en ons nationaal belang? Zal ze opstappen?", vroeg Cash zich af.


Klimaat in varkensstallen in orde

05-04-2019 - 0 reacties De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft in 2018 bij 59 inspecties in varkensstallen geen afwijkend stalklimaat gevonden. Dat is aanzienlijk beter dan tijdens het pilotonderzoek in 2016. Toen was het klimaat op meer dan 20 procent van de bedrijven niet goed.


Night Star Express Hellmann behaalt opnieuw „Partner-Level Supplier“ status bij John Deere

04-04-2019 - 0 reacties NSE Hellmann is door John Deere erkend als Partner Level Supplier voor het jaar 2018, in het John Deere „Achieving Excellence Program”. Dit is de tweede erkenning na de eerder behaalde Partner Level Supplier award voor het jaar 2016.  Producten en diensten van uitmuntende kwaliteit Partner Level is het hoogst te behalen leveranciersniveau bij Deere & Company. NSE Hellmann werd voor deze status geselecteerd door erkenning van John Deere in de toewijding die NSE Hellmann laat zien bij het leveren van producten en diensten van uitmuntende kwaliteit, alsmede…


'Chinese vleesvarkenshouder beurt 1,92 euro per kilo: vraag in Nederland ook erg goed'

02-04-2019 - 0 reacties Chinese varkenshouders beuren nu omgerekend 1,92 euro (14,5 Chinese Yuan) per kilo levend gewicht. Het is de vraag of de prijs weer zal stijgen naar het piekniveau in 2016 van 21 Yuan, omgerekend 2,77 euro per kilo.


Driejarige samenwerking FloraHolland en MotracLinde

27-03-2019 - 0 reacties Na een voorbereidingstraject dat in 2016 is gestart, hebben Royal FloraHolland en MotracLinde hun uitgebreide samenwerking voor de komende 3 jaar bekrachtigd.


Late duidelijkheid over een uitbraak door chocolademelk

27-03-2019 - 0 reacties Recent is pas naar buiten gekomen dat zich in Canada van juni 2015 tot juni 2016 een ernstige uitbraak door *Listeria monocytogenes* heeft voorgedaan waarbij 34 mensen ziek werden, waarvan er vier overleden. Vrijwel alle zieken maakten een periode van ziekenhuisopname door.


​Petitie tegen veetransport op warme dagen

26-03-2019 - 0 reacties De Dierenbescherming en Eyes on Animals starten een petitie om slachterijen volgens een tropenrooster te laten werken op warme dagen.Ze vinden de huidige maatregelen die sector neemt onvoldoende. De veesector werkt sinds 2016 met een hitteprotocol. H