2015

Al het 2015 nieuws volg je het best via Nieuwsgrazer. Klik voor een volledig overzicht met 2015 nieuws of word lid van de dagelijkse nieuwsbrief.

2015 nieuws

EP resolutie ‘stop verstrekken octrooien op planten’ aangenomen.

19-09-2019 - 0 reacties In een breed gedragen resolutie roept het Europees Parlement op het verstrekken van octrooien op planten een halt toe te roepen. In 2015 werd een resolutie van gelijke strekking van Jan Huitema aangenomen, de uitvoering daarvan hield juridisch geen stand.


Geen uitzondering in fosfaatrechtenstelsel voor biologische melkveehouder

10-09-2019 - 70 reacties Het fosfaatrechtenstelsel geldt ook onverkort voor een biologisch gemengd bedrijf. Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) komt op dinsdag 10 september tot dat oordeel in de zaak van een bedrijf dat aan het omschakelen was naar een biologisch gemengd bedrijf met akkerbouw en melkvee en dat deze omschakeling op 2 juli 2015 nog niet had voltooid. Daardoor komt het bedrijf melkkoeien te kort om de kringloop te sluiten en dat raakt de bedrijfsvoering in het hart.


Boskoop werkt aan nieuwe strategische visie

04-09-2019 - 0 reacties Greenport regio Boskoop werkt aan herziening van de Economische Strategische Visie die in 2015 is opgesteld. Na ondernemersinterviews volgt binnenkort een netwerkbijeenkomst hierover.


Nederlands areaal veldbonen blijft groeien

02-09-2019 - 0 reacties De teelt van eiwitgewassen kan binnen de EU op steeds grotere belangstelling rekenen. Het verbouwen van veldbonen valt in Nederland binnen de vergroeningseisen van het GLB als ecologisch aandachtsgebied. De Tundra winterveldboon is in 2015 geïntroduceerd


Nederlands areaal veldbonen blijft groeien

02-09-2019 - 0 reacties De teelt van eiwitgewassen kan binnen de EU op steeds grotere belangstelling rekenen. Het verbouwen van veldbonen valt in Nederland binnen de vergroeningseisen van het GLB als ecologisch aandachtsgebied. De Tundra winterveldboon is in 2015 geïntroduceerd


Vogelgriep VS verspreidde zich waarschijnlijk door de lucht

31-08-2019 - 0 reacties De hoogpathogene vogelgriep (HPAI) in de Verenigde Staten in 2015 verspreidde zich waarschijnlijk door de lucht. Dat blijkt uit onderzoek van 77 HPAI-uitbraken in Iowa (VS), uitgevoerd door Dr. Yang Zhao van de universiteit van Iowa.


Nederland versteent: landbouwgrond wijkt voor bouw

26-08-2019 - 0 reacties In twintig jaar tijd is er in Nederland bijna 60.000 hectare aan woonwijken, werkterreinen en infrastructuur bij gekomen. Dat is omgerekend iets minder dan de helft van de provincie Utrecht. Vooral landbouwgrond heeft voor de bouw moeten wijken, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek.
De onderzoekers vergeleken luchtfoto's en kaarten van 1996 met beelden uit 2015. In dat laatste jaar bleek 493.000 hectare bebouwd te zijn, tegen ruim 433.000 in 1996. 15 procent van Nederland is versteend gebied.
Westland
Van de nieuw bebouwde grond werd ruim driekwart voorheen gebruikt voor landbouw. Ook bossen moesten soms wijken voor bebouwing. Op de nieuw beschikbare gronden kwamen voornamelijk woonwijken (47 procent) en bedrijven (43 procent).
In 34 gemeenten is meer dan de helft van het grondgebied bebouwd. In 1996 waren dat er 24. Uitschieters zijn Westland (76 procent), Capelle aan den IJssel (74 procent) en Krimpen aan den IJssel (73 procent). Rotterdam en Amsterdam hebben respectievelijk 65 procent en 57 procent bebouwd.
Er waren in 2015 elf gemeenten waar minder dan 5 procent van de grond bebouwd was. Daaronder waren de vijf Waddeneilanden.
Toekomst
Of de verstening van Nederland ook na 2015 heeft aangehouden, is niet bekend. Maar volgens "een wetmatigheid in de statistiek" zou er ook de afgelopen jaren fors bijgebouwd moeten zijn, zegt CBS-econoom Cor Pierik.
"Als de bevolking groeit, wat het geval is, zijn er meer woningen nodig", zegt hij. "En als het economisch goed gaat, is er meer ruimte nodig voor bedrijven."


Nederlands vlees onterecht als bio verkocht in België

22-08-2019 - 0 reacties Tussen 2015 en 2018 is er in België vlees ten onrechte als bio verkocht. Dat schrijft La Dernière Heure woensdag op basis van informatie van het Nederlandse controle-orgaan Skal Biocontrole en de Nederlandse voedselveiligheidsdienst. Het vlees waarmee werd gefraudeerd was afkomstig van een vleesverwerker uit het Nederlandse Noord-Brabant en het zou het bedrijf honderdduizenden euro’s opgeleverd hebben. Het vlees ging naar de Duitse, maar ook naar de Belgische markt.


Zurn Profi Cut, hoge capaciteit in GPS hakselen

15-08-2019 - 0 reacties Gehele Planten Silage (GPS) wint aan belangstelling in België. Enerzijds spelen de vergroeningsverplichtingen van het vernieuwde GLB van 2015 hierin ...


Collectief melkveehouders van Bel Leerdammer heeft recht op nabetaling van het ledengeld periode 2010 - 2015 | Te Biesebeek Advocaten

12-08-2019 - 18 reacties

Originele beschrijving

Op 7 augustus 2019 heeft de rechtbank een tussenvonnis gewezen in het proces tussen Royal Bel Leerdammer en een collectief van 313 melkveehouders.


68 bedrijven verdacht van misleiding of fraude met 'biologische' producten

10-08-2019 - 0 reacties Tussen 2015 en 2018 zijn 68 meldingen binnengekomen over bedrijven die hun producten als 'biologisch' verkochten terwijl ze dat niet waren. Dat bevestigt de Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA) na berichtgeving van RTL Z.


Boeren zoeken naar structurele oplossingen tegen droogte

06-08-2019 - 0 reacties Voor het tweede jaar op rij beleven we een droge, warme zomer. Fijn voor de vakantieganger die in eigen land blijft, behoorlijk problematisch voor de boeren. Hun gewassen hebben flink te lijden onder de droogte. Boeren en waterschappen zoeken dan ook naar oplossingen voor de korte én de lange termijn.
Harmannus Begeman is zo'n boer. Op zijn akkers in het Groningse Nieuwe Pekela verbouwt hij onder meer aardappelen, suikerbieten en uien. Tot vorige jaar hoefde hij zijn land nooit te beregenen. Dat veranderde met de droge, warme zomer van 2018. Die was volgens het KNMI de warmste zomer in ruim drie eeuwen.
De droogte had zijn effect op de aardappelen van Begeman, 30 procent van de oogst ging verloren. Met het vooruitzicht op meer warme zomers heeft hij ervoor gekozen te investeren in een eigen beregeningssysteem.
Hij liet het zien aan onze verslaggever:
Volgens coöperatie Agrifirm is Begeman niet de enige. Veel boeren kiezen er dit jaar voor beregeningsapparatuur te kopen. Op deze manier zijn ze niet afhankelijk van de loonbedrijven die de apparatuur verhuren.
Het gaat om een behoorlijke investering voor de Groningse agrariër, van zo'n 80.000 euro. Die moet hij er de komende jaren uit zien te halen. Toch hoopt Begeman niet dat alle toekomstige zomers zo droog zijn als deze. "Eigenlijk heb ik liever dat ik hem in de schuur kan laten staan. De aanschafkosten zijn één, maar bij ieder uur dat je draait, komen ook nog kosten kijken: brandstof, afschrijving en onderhoud."
Het beregenen van het land met oppervlaktewater is op dit moment niet overal in Nederland toegestaan. Vanwege de droogte gelden er voornamelijk in het zuiden en oosten van het land onttrekkingsverboden. Dat betekent dat er geen oppervlaktewater mag worden gebruikt.
Om dat te kunnen ondervangen is in Haaksbergen een proef bezig van Waterschap Vechtstromen. Zijn land wordt van onderaf bewaterd. Dat gebeurt niet met grond- of oppervlaktewater, maar met effluent. Dat is door de rioolwaterzuivering voor 95 procent gezuiverd restwater.
10 procent meer opbrengst
Wat blijft er dan in het water achter? "Je moet denken aan ziekteverwekkers, maar ook restanten van geneesmiddelen", vertelt Ruud Bartholomeus, die als hydroloog betrokken is bij de proef die sinds 2011 loopt.
Vanaf 2015 wordt er in de proef restwater van de rioolwaterzuivering gebruikt. Normaal gesproken wordt dit water in het oppervlaktewater geloosd. Nu gaat het direct naar het land van de boer waar het via een drainagesysteem ondergronds wordt geïnfiltreerd.
"Wat we hier onderzoeken is of die stoffen door de planten worden opgenomen. En wat het effect is voor het grondwater." Volgens Bartholomeus is vervuiling van het grondwater met microverontreinigingen een risico.
Bij succes zou er in de toekomst kunnen worden gekeken of het gezuiverde restwater van rioolwaterzuiveringen en industrieën direct naar de boeren kan. Er zou dan wel een buizennetwerk naar de akkers moeten worden aangelegd. Voor de boeren zou het in ieder geval interessant zijn. De opbrengt van de agrariër die meedoet aan de proef ligt al jaren zo'n 10 procent hoger dan bij zijn collega's in de regio.


Uienprijs Brazilië sky high door tekorten

05-08-2019 - 0 reacties De lokale uienprijzen in Brazilië hebben recordniveaus bereikt nadat is gebleken de binnenlandse oogst tegenvalt door het slechte groeiseizoen. De prijzen zijn sinds 2015 niet zo hoog geweest. Biedt dit perspectief voor Nederland?


Wolven grepen tot nu toe 238 schapen

05-08-2019 - 7 reacties

Originele beschrijving

Sinds de start van de monitoring in 2015 hebben wolven in Nederland 238 schapen gedood. Bij aanvallen blijkt het ook vaak niet om een wolf te gaan.


Hilvarenbeek gedoogde Esbeekse varkensstal zonder vergunning

31-07-2019 - 0 reacties HILVARENBEEK - Een stal met 1.200 vleesvarkens aan de Lage Mierdseweg in Esbeek wordt door de gemeente Hilvarenbeek gedoogd, hoewel de omgevingsvergunnning al in 2015 werd ingetrokken. Varkenshouder Ad van Dommelen mocht de activiteiten voortzetten in afwachting van het nieuwe bestemmingsplan voor de Groenstraat.


John Deere bij Kring Agro A/S in Fredericia, Denemarken

14-07-2019 - 0 reacties John Deere bij Kring Agro A/S in Fredericia, Denemarken. Dit 2000 hectare grote bedrijf, waarvan 200 hectare bos en de rest graangewassen, besloot in 2015 geheel over te stappen op John Deere om zo maximaal gebruik te kunnen maken van de John Deere-mogelijkheden zoals John Deere GPS en John Deere FarmSight-oplossingen. Op het bedrijf waren deze machines te bewonderen: John Deere 8370R John Deere 8370R John Deere 8370R John Deere 7310R John Deere…


‘Fosfaatrechten wellicht toch naar uitschaard

13-07-2019 - 15 reacties Een recente uitspraak van het Pachthof in Arnhem biedt uitschaarders nieuwe kansen om hun fosfaatrechten terug te krijgen. Dat stelt mr. Just Hamming van JuistJust! Advocatuur & Advies in Drachten. Enkele honderden melkveehouders hadden hun koeien op 2 juli 2015 bij collega-veehouders uitgeschaard. Deze inschaarders werden spekkoper omdat dit vee op 2 juli 2015 op […]


Nederlandse melkaanvoer bijna in tijdperk quotum

12-07-2019 - 0 reacties De Nederlandse melkproductie is weer terug bij af, kan je bijna zeggen. De aanvoer over afgelopen juni is de laagste in vier jaar en duikt onder het niveau van juni 2015. Toen was het Europese melkquotum net twee maanden afgeschaft.


Biologische melkplas stijgt met bijna 50 procent

05-07-2019 - 0 reacties De productie van biologische melk in Nederland is tussen 2015 en 2018 met 47% tegenomen. De biologische melkplas steeg in die periode van 0,177 miljard liter melk naar 0,260 miljard liter melk.


Forse stijging in productie biologisch varkensvlees

05-07-2019 - 0 reacties Het volume biologisch varkensvlees is sinds 2015 gegroeid van 6.184 ton karkasgewicht naar 8.652 ton. Vooral in de periode tussen 2016 en 2017 groeide het volume hard. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).