Nieuwe rode roos heeft minder licht en gewasbescherming nodig

 - Rood is een belangrijke kleur bij snijrozen en daarom is de belangstelling voor nieuwe of verbeterde rassen groot. Dit geldt ook voor de nieuwe rode rozenvariëteit Kordes Rosen. Deze werd geïntroduc…
35x bekeken | Reageer

Biologisch groeit wereldwijd

 - Vandaag is op de BIOFACH, de internationale vakbeurs voor biologische voeding, bekend gemaakt dat de biologische landbouw wereldwijd met 2,0 miljoen hectare is gegroeid. 2018 was daarmee opnieuw ee…
31x bekeken | Reageer

Ophokplicht pluimveebedrijven komt rijkelijk laat vindt LTO

 - BINNENLAND – In verband met vogelgriep moeten pluimveebedrijven in ons land hun dieren binnen houden. Dinsdag besloot minister Schouten van Landbouw tot een ophokplicht. Aanleiding was een besmettin…
48x bekeken | Reageer

Werken aan een circulaire glastuinbouw en bloembollenteelt...

 - Een twitterbericht trekt mijn aandacht. Het is de titel boven het interview wat maakt dat ik doorlees: 'Denk goed na voor je biologische landbouw ophemelt'.…
44x bekeken | Reageer

"Minister heeft onverantwoord groot risico genomen door zo lang te wachten met ophokplicht"

 - Blij en opgelucht, maar ook kritisch naar minister Carola Schouten van Landbouw. Zo laat de gemoedstoestand van Gert Jan Oplaat zich het best omschrijven nu duidelijk is geworden dat er vanaf vannacht…
121x bekeken | Reageer

'Iedereen moet bewegen om van landschapsinclusieve landbouw een verdienmodel te maken'

 - Het College van Rijksadviseurs onderzoekt samen met boeren, wetenschappen en ontwerpers in 3 pilots hoe het mogelijk is om tot een landbouwsector te komen die boeren bestaanszekerheid verschaft in een…
80x bekeken | Reageer

Boeren gaan weer daten

 - Een groep boeren en burgers neemt de handschoen op om met elkaar het gesprek aan te gaan over de toekomst van de landbouw en het leven van boer en burger. Onder het mom van #Makeadate2020 zoeken boere…
70x bekeken | Reageer

"Nederlandse tuinder en boer verdienen een gelijk speelveld"

 - Landbouwminister Schouten voert een balanceeract uit. Enerzijds moet ze ruimte houden voor het ondernemerschap van boeren en tuinders, anderzijds moet ze zorgen voor terugdringing van de stikstofuitst…
53x bekeken | Reageer

Mestcertificering mogelijk in november van start

 - Verschillende organisaties in de mestketen werken samen aan het opzetten van een systeem van mestcertificering. Dit traject is gestart nadat minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit …
58x bekeken | Reageer

Doorzaaien blijvend grasland lijkt perspectief te hebben

 - Doorzaaien van blijvend grasland kan mogelijk het aandeel Engels raaigras verhogen en daarmee de levensduur van grasland verlengen. De effectiviteit van doorzaaien is onderzocht in een driejarige veld…
423x bekeken | TractorFan | 1 reacties

McCain vergoedt extra kosten kiemremming

 - McCain betaalt een plus om het wegvallen van kiemremmer chloorprofam deels te compenseren.…
56x bekeken | Reageer

"Denk goed na voor je biologische landbouw ophemelt"

 - De motivatie om honger te bestrijden, erfde Julie Borlaug van haar grootvader, die een Nobelprijs won met zijn landbouwhervormingen. En net als hij zoekt zij de antwoorden in modernisering, zo viel te…
79x bekeken | Reageer

Voortgang stikstofproblematiek: landbouw en gebiedsgerichte aanpak

 - Op 7 februari 2020 is een nieuwe Kamerbrief over de voortgang van de stikstofproblematiek gestuurd. Deze Kamerbrief gaat over maatregelen in de landbouw en een verdere impuls van de gebiedsgerichte aa…
110x bekeken | Reageer

Albert Heijn gaat milieu-impact aardappelen, groente en fruit meten

 - Supermarktketen Albert Heijn wil vanaf 2020 het middelengebruik van de Nederlandse teelt van aardappelen, groente en fruit in een onlineregistratietool beschikbaar hebben om de milieu-impact te kunnen…
100x bekeken | Reageer

Uienverpakkers zitten in een spagaat

 - Verwerkers verkeren in een spagaat. Enerzijds is het moeilijk om nu aan uien te komen, maar aan de anderzijds is het moeilijk om er ook weer vanaf te komen. Telers met kwalitatief goede zitten stev…
84x bekeken | Reageer

Schouten: 'betaalbaar beter boeren' biedt geen duurzaam perspectief voor de veehouderij

 - Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) vindt dat het rapport 'Betaalbaar beter boeren', dat Ecorys in opdracht van Greenpeace heeft opgesteld, geen duurzaam perspectief voor …
246x bekeken | Reageer

Eerste areaalprognose aardappelen oogst 2020

 - De afgelopen jaren, sinds 2015, is het areaal consumptieaardappelen in Europa fors gegroeid. Feitelijk groeit het areaal mee met de behoefte van de verwerkende industrieën in Noordwest Europa.…
136x bekeken | Reageer

Farmers Defence Force biedt excuses aan, maar minister Schouten wil ze zwart op wit

 - Farmers Defence Force heeft excuses aangeboden voor uitspraken die woensdag zijn gedaan. Dit meldt het Landbouw Collectief, waarin diverse belangenorganisaties zijn vertegenwoordigd. Op Facebook haald…
114x bekeken | Reageer

Landbouw brengt veel minder stikstof in de lucht dan in 1990

 - Vanuit de landbouw verdween in 2018 meer stikstof in de bodem dan het jaar daarvoor. Het betreft een incidentele toename, als gevolg van de extreem droge zomer. De stikstofuitstoot naar de lucht is si…
1210x bekeken | Prikkebord | Reageer

Grondprijs eind 2019 verder omhoog, beduidend minder grond verhandeld

 - De gemiddelde agrarische grondprijs in Nederland is in het vierde kwartaal van 2019 met 4% gestegen: van € 62.200 per ha in het derde kwartaal naar € 64.700 per ha in het vierde kwartaal. Over hee…
73x bekeken | Reageer
Koeien aankopen of verkopen Kijk dan eens op koemarkt.nl, dagelijks vers aanbod met kalveren, vaarzen, koeien en stieren. koemarkt.nl
Advertentie

Akkerbouw foto's